ANBI

ANBI status en Culturele ANBI-status

anbiDe stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh (Erfgoed Bergh) heeft de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten. Om deze status te mogen behouden gelden er vanaf 1 januari 2014 nieuwe verplichtingen. Onder andere zijn wij verplicht om op onze website enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Naam
Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh (Erfgoed Bergh)

RSIN-nummer
852068372

Contactgegevens
Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh (Erfgoed Bergh)
Telefoon: (06) 19 98 14 57
E-mail: info@stadsmuseumbergh.nl
Website: www.stadsmuseumbergh.nl

Bestuur
Het bestuur van Erfgoed Bergh bestaat uit de volgende personen:
Hans Hegman – Voorzitter
Adri van den Dikkenberg – Vicevoorzitter
Gerda Bogaards – Secretaris
Jan van Driel – Penningmeester
Gerard Booms – lid
André van den Bosch – lid

Marianne Verbeek – (aspirant)lid

Doelstelling
Het behouden en beheren van cultuurhistorisch erfgoed in ‘s-Heerenberg en Bergh, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Erfgoed Bergh is in ontwikkeling en hopen wij op korte termijn op deze website te publiceren.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten – Financiële verantwoording
Zie de jaarverslagen:

Stadsmuseum Bergh Financieel jaaroverzicht 2017 + Jaarplan 2018

Stadsmuseum Bergh Financieel jaaroverzicht 2016 (2)

Stadsmuseum Bergh Financiële jaarverslaggeving over 2015